HURDA TOPLAMA AYIRMA TESİS LİSANSI

TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

1. Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır,

2. Yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır.

3. Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.

4. Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenir.

5. Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur. OSB, küçük sanayi siteleri vb. şekilde toplu halde bulunan ve giriş çıkışları kontrol altına alınmış sanayi sitelerinin girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ve yeterlilik sahibi personel varsa bu şart aranmaz.

6. Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır

. 7. Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulur.

8. Bütün bu fiziki şartlar sağlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Halk Bankası KUTA Hesabına Referans Numarası ile Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi için ……. TL yatırılıp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dilekçe ile başvurulur.

9.Toplanacak tehlikesiz atık kodları için liste oluşturup Dilekçe ekinde sunulur.

10. Geri Dönüşüm için verilen tesislerin listesi ekte sunulmalıdır.

TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Mülkiyetle ilgili belge (tapu, kira sözleşmesi, vb..)

2) Taahhütname (İl Müdürlüğümüz tarafından verilecek formata ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış olup; Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

3) Vergi Levhası

4) İmza sirküleri (orijinal)

5) Ticaret Sicil Gazetesi

6) Radyasyon Ölçüm Cihazı ile ilgili; a) Radyasyon Ölçüm cihazı ile ilgili belge ( fatura, vb..) b) Tesiste sigortalı olarak çalışan personele ait radyasyon ölçüm cihazının kullanımı ile ilgili eğitim sertifikası c) Kalibrasyon Belgesi

7) Vaziyet Planı

8) ÇED Görüş Yazısı

9) Atıksu Bağlantısı ile ilgili belge veya yazı

10) Proje Özeti ¬ İl Müdürlüğümüze sunulması istenen tüm belgelerde firmaya ait kaşe ve yetkili kişi imzası olması gerekmektedir.

Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by