Hakkımızda

Biz Kimiz?

Ülkemizde, hibe ve teşvik sistemi her gün kapsam ve bütçe olarak büyümekte olup özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları planladıkları projelerini, kendileri için en uygun destek mekanizmasıyla gerçekleştirmek istemektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sunulan hibe ve diğer destek mekanizmalarının ilgili başvuru sahipleriyle buluşturulması misyonunu yüklenen NT Patent Danışmanlık, 1994 yılından beri proje bazlı başvuruların gerçekleştirilmesi, iş planların hazırlanması ve hibe alan projelerin yürütülmesi süreçlerinin tamamını bünyesinde gerçekleştirmektedir. NT Patent Danışmanlık, uzman kadrosunun ve bölgesel çözüm ortaklarının etkin ve koordinasyonlu çalışmaları neticesinde bugün 1.000’i aşkın projenin başarılı olmasını sağlamış ve ülkemizin rekabet seviyesini artıracak yatırımların başarılı bir şekilde yönetilmesinde öncü rol oynamıştır. Söz konusu projelerle; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması politika ve hedeflerine katkıda bulunulması NT Patent Danışmanlık’ın en önemli motivasyonunu oluşturmaktadır. NT Patent Danışmanlık, geleneksel imalat sanayi kollarından ileri teknoloji sektörlere kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretimini geliştirmeye yönelik yaptığı yatırımlar, kamu kurumları ve belediyelerin altyapı yatırımları, kar amacı gütmeyen kurumların ise sosyal amaçlı yatırımlarına destek sağlanması konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 500 Milyon TL’lik yatırımlarda bizzat projelerin hazırlık aşamasından tamamlanmasına ve bölgeye olumlu etkisinin gözlenmesine kadarki süreçlerde rol alan firmamız Türkiye’de yaklaşık 70’den fazla ilde faaliyetlerini sürdürmekte ve müşterilerine en etkin çözümü “zaman kazandırır” parolası ile sunmaktadır.

Şirket Profili

Başlıca kuruluş ve faaliyet amacı, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar ve Avrupa Birliği başta olmak üzere hibe sağlayıcı tüm ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik proje hazırlamak ve yürütmek olan NT Patent Danışmanlık, zamanla faaliyet alanlarını genişletmiş olup halihazırda adını hazırlamış olduğu fizibilite raporları, düzenlediği eğitimler ve sunduğu kurumsal gelişim danışmanlık hizmetleriyle duyurmaktadır. Ar-Ge projelerinden sosyal projelere geniş bir yelpazede kazanılan proje kültürü, NT Patent Danışmanlık’ın yeni girişim alanlarında da oldukça başarılı olmasını ve hizmet sunulan kurumların yapılan çalışmalardan memnun kalmalarını sağlamıştır.

NT Patent Danışmanlık, 1994 yılı itibariyle (2011-2013 yılları arasında) TOBB, AllWorld Network ve TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye 100 yarışmasına göre, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 25. sırada yerini almıştır. NT Patent Danışmanlık tarafından elde edilen bu derece, kollektif bir çalışmanın, işbirliğinin, ekip ruhunun ve özverili çalışmaların sonucudur.

NT Patent Danışmanlık, üstlendiği tüm görev ve sorumlulukları titiz bir şekilde ele alarak öncelikle müşteri istek ve beklentilerini dikkate almakta, bu kapsamdaki Dünya ve Türkiye’deki iyi örnekleri incelemekte ve talep edilen çalışmayı en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Misyonumuz

Biz; Kaliteli projeler üreterek hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların rekabet güçlerini artırmaya yönelik yapacakları yatırımlara hibe desteği almalarını sağlamak, böylece ulusal kalkınmada önemli rol üstlenmek için varız.

Vizyonumuz

Ulusal bazda sürdürdüğümüz liderliğimizi uluslararası boyuta taşımak ve danışmanlık alanında tüm dünyada tanınan firmalar arasında yer almaktır.

Markalar: