Enerji Bakanlığı Petrol İşleri Kontrol Belgesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

  •  Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-İthal İzni Belgesi GENELGE (2016/..) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13 üncü maddesi çerçevesinde verilen “İthal İzin Belgesi”ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilmesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında verilecek ithal izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek İthal İzin Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. 
  • 1- PİGM İthal İzin Belgesi başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. PIGM İthal İzin Belgesi başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına elektronik ortamda gönderilir.
  •  2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.
  •  3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.
  •  4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından PIGM İthal İzin Belgesi başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0867 (TPS-PIGM İthal İzin Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir. 5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. 6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by