Sınai Mülkiyet Hakları

Sınai Mülkiyet kavramı genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların
ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların
üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt
edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını
sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Sınai Mülkiyet hakları patentler ve faydalı modeller,
markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyaları kapsamaktadır.

İşletmeler, yüksek yatırım ve uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerin; yenilik, buluş ve
sanayiye uygulanabilirlik basamaklarını içeriyor olması durumunda patent tescili ile üretim ve satış
haklarını yasal olarak koruma altına alabilirler.

Piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin rakip firma ürünleriyle karıştırılmasını engellemek, tüketicilerin
ürünlere güvenini sağlamak için firmalar, firma isimleri ve/veya ürün isimleri ile logolarını marka tescili
ile koruyabilirler.

Ürünlerin katma değerini artırmak, tüketicilerin benzer özelliklere ürünler arasında satın alım
tercihlerini etkilemek için endüstriyel tasarım kritik rol oynamaktadır. Sınai mülkiyet hakları kapsamında
ürünlerin tasarımları tescil edilerek korunabilirler.