AVRUPA TOPLULUĞU MARKA TESCİLİ

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olan tescil işlemidir. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için gerekli olan, Topluluk Markası tescili 1.4.1996 tarihinden itibaren başlamıştır.

Başvurular, İspanya’nın Alicante şehrinde kurulan İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi’ne (OHM) yada bütün Topluluk Marka Ofisleri’ne yapılabilmektedir. Tescil ile ilgili değerlendirme OHM’de yapılmaktadır.Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu için, Türk vatandaşları da bu olanaktan yararlanabilmektedir.

Topluluk tescilinin dezavantajı marka başvurusunun bir ülkede kabul görmemesi yada bir itirazın bir ülkede red olması durumunda diğer ülkelerde de red olmasıdır. Tescil işleminin bazı ülkelerde red olması durumunda, markanın kullanım koşullarına ve ilgili ülkelere göre yeni bir değerlendirme yapılarak, karar verilmelidir.Tescilin red olmadığı ülkelerde ulusal başvuru yapılabilir yada uluslararası tescil işlemi yapılarak red sebebi olan ülkeler hariç tutulabilir. Topluluk Tescili yapılması için ulusal başvuru yapma şartı bulunmamaktadır.Topluluk tescilinin süresi 10 yıldır.10. yıldan sonra yenileme işlemi yapılması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

 • Türkiye’deki
 • marka tescil belgesi veya başvuru belgeleri.
 • Faaliyet Belgesi
 • Vekaletname. Marka Örneği (Markanın Türkiye’deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğin aynısı olacaktır )

ÜYE ÜLKELER; AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN 25 ÜLKEDE GEÇERLİDİR

 • Avusturya
 • Belçika
 • İngiltere
 • Danimarka
 • Almanya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Yunanistan
 • İrlanda
 • İtalya
 • Lüksemburg
 • Hollanda
 • Portekiz
 • İspanya
 • İsveç
 • Kıbrıs (güney)
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Macaristan
 • Letonya
 • Litvanya
 • Malta
 • Polonya
 • Slovak Cumhuriyeti
 • Slovenya
Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by