Coğrafi İşaret Tescili Nedir?

‘‘ Coğrafi işaret, Belirgin bir özelliği, unvanı ya da başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge ya da ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim ya da işaretlere denir. Coğrafi işaret tescili nedir? soruna şekilde yanıt verebiliriz; Belirli bir coğrafi bölge ya da alan ya da bölge ismi ile anılan ürünlerin koruma altına alınmasını sağlayan gerçek ya da tüzel şahıslara devlet nezdinde ürün üzerinde yürütme ve kullanma hakkının temin edilmesidir. ’’

Menşe Adı: Bir ürünün coğrafyası kapsamında kararlaştırılan bir yöre, bölge ya da devletten meydana gelen ve tüm ya da temel özelliklerin bu coğrafyaya ait beşeri ve doğa faktörlerinden oluşması ve elde edilmesi, işlenmesi ve diğer uygulamalarının hepsi ile bu coğrafya kapsamında içinde gerçekleşmesi durumunda yer alan ürünler adına geçerli olmaktadır.

Mahreç İşareti ise; Tıpkı menşe adında olduğu gibi coğrafya alanı kararlaştırılmış bir yöre ya da bölgeden meydana gelen ve farklı kılan bir niteliği ya da diğer özellikleri bakımından bu coğrafya kapsamı ile özdeş haline gelmiş olan, üretilmesi, işlenmesi ve diğer işlemlerden asgari bir tanesinin bu coğrafya kapsamını içinde gerçekleşmesi durumundaki ürünler adına temin edilir.

Coğrafi işaret koruması için gerekli şatları taşımasının ardından ilk önce müracaatta işleminde bulunulması için Sistem Patent şirketimize müracaat etmelisini. Tüm işlemleri sizlerin adına tarafımızdan gerçekleştirilecektir.

Müracaatta bulunabilmemiz adına gerekli birtakım belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler;

  • Müracaat dilekçesi: Müracaat sahibinin kimliğine yönelik bilgileri belirtmelidir.
  • Ürünün ismi: Tescil edilmesi talep edilen menşe adı ya da mahreç işareti ve alakalı olan ürünün ismi
  • Ürünün Tanımı: Ürünün tanımı; ürünün ve ihtiyaç duyulması durumunda ham maddenin kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve benzeri alakalı niteliklerini açıklayan teknik belgeler ve bilgiler
  • Üretim Alanı: Yöre ya da bölgenin coğrafyası kapsamında ne olduğunun tanımını yapan ve belirleyen belgeler ve bilgiler
  • Üretim Metodu: Tescil işlemi tamamlanmış menşe adı ya da mahreç işaretinin uygulama şekli, işaretleme, markalama ya da etiketleme biçimlerini detaylı bir şekilde açıklamasında bulunan bilgiler
  • Ürünü farklı kılan özellikleri: Ürünün diğer ürünlerde ayırt eden özellikler ⦁ Ürünün Kullanım biçimi
  • Bağımsız denetim mekanizması :Ürünün incelemesinde bulunacak ekip.

Konu ile alakası bulunan şahıslar tarafından, şartlara uygun bulunan ürünler adına gerçekleşecek coğrafi işaret tescil müracaatında, ürünü diğer ürünlerden farkı kılan nitelikleri, üretim şekli, üretiminde bulunulduğu coğrafya sınırları, ürünün coğrafi bölge ile bulunan ilişkisini detaylı olarak ve bilimsel rapor ile yardımı ile destek verilmiş bir biçimde Sistem Patent şirketi olarak Enstitü nezdinde sunacağız.

Enstitü, yaptığımız müracaatın incelenmesi sırasında ihtiyaç duyması durumunda müracaat sahibinden ilave bilgi ve belge talebinde bulunacağı gibi kamu, özel kurum ya da kuruluşlar nezdinde de görüşte bulunmaları konusunda istek yapabilir.

İncelemenin tamamlanması ile şartları taşıyarak uygun bulunan müracaatlar Resmi Gazete ve ürün ile alakalı yörenin yerel gazetesinde yayınında bulunulur. Ürün mahreç işareti koruma kapsamına konu teşkil edecek ise bu bakımdan, Türkiye çapında en yüksek okunma oranına sahip iki gazeteden bir tanesinde daha yayını yapılır. Bu yayında altı aylıktır. Bu ilan süresi dahilinde konu ile alakası bulunan kesim, ilan metni içeriği ile alakalı olan tüm konularda Enstitü tarafına itiraz işlemi gerçekleştirebilir. Yapılan itiraz ile ya müracaat reddedilir ya da oluşan yeni metnin ilanı gerçekleşir. Bu ilan itiraz konusuna açık pozisyonda değildir. İtiraz işleminin ardından ilanı yapılan ve ya hakkında herhangi bir itirazda bulunulmayan müracaatlar tescil işlemi tamamlanarak Coğrafi İşaret Sicili’ne kaydı yapılır.

Joyce Roberts photo

İletişim Formu