Endüstriyel tasarım Tescili

Tasarımı kısaca özetlemek gerekirse; Var olan bir ürünün bütünü veya bir bölümünün şekli, biçimi, renkleri, çizgileri, yapısal özellikleri, üzerindeki süslemelerinin insanlar tarafından algılanması, bu algılar sebebi ile oluşan farklılıklardır.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİNİ KİMLER YAPABİLİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes şahıs olarak; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmalar tüzel kişi olarak endüstriyel tasarım tescil başvurusu yapabilmektedir.
  • Şahıs olarak yapılan başvurularda şahısların kimlik bilgileri veya kimlik belgelerinin bir örneği yeterli olabilmektedir.
  • T.C. vatandaşı olmayan müvekkillerimizin pasaport örnekleri yeterli olmaktadır. Firma olarak tüzel kişi başvurularında; firma vergi levhası ve ticaret sicil gazetesinin örneği gerekmektedir.

Tasarımın Tescil Edilebilmesi İçin Gerekli Şartlar

  • Yenilik : Tescil edilmek istenen Tasarım daha önce dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanmamış, piyasaya sürülmemiş, tasarım tescili için başvurusu yapılmamışsa yeni olarak kabul edilir. Yenilik kavramından anlaşılması gereken konu ürünün piyasaya sürülme zamanı 1 yıldan fazla olmamalı, sergi, kermes, satış, reklam vb. kanallarla 1 yıldan fazladır piyasada bulunan ürün eski kabul edilir.
  • Ayırt Edici Özellik : Ürünün özgün yapısını, ikame ürünlerle arasındaki farklılık ve özelliklerini belirtir. Yani bir aynı işleve sahip iki üründen birinin tüketici de bıraktığı algı, farklılık düşüncesi ve bu farklılık tüketici tarafından doğrudan algılanabiliyorsa, o tasarımın ayırt edici özelliğinin varlığından söz edilebilir.
  • Ürün ya da Ürün Parçası : Tescil ettirilmek istenen üründen bağımsız tasarım koruma altına alınmaz. Tescil edilmek istenen tasarım bir ürün veya o ürünün bir parçası ya da bir bölümü üzerinde uygulanmış olması gerekir.
  • İnsanların duyu organları ile algılanabilme : Tasarımın öncelikle görsel olarak insanlar tarafından algılanabilmesi ve beş duyuya hitap etmesi ve beş duyu tarafından algılanabilen ayırt edici özelliklere sahip olmalıdır.
  • Sanayiye uygulanabilirlik : Tasarımı Tescil ettirilecek olan ürünü, tüketicinin yaş farkı gözetmeden kullanabilmesidir. Bu deyimden ürünün sadece sanayide kullanılabileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Evlerde, okullarda, yani kısaca her yerde kullanıma uygun olmak sanayiye uygunluk anlamına gelir.

Endüstriyel tasarım tescili başvuru süreci

İnceleme

Tescil müracaatı, Türk Patent Enstitüsü tarafından; şekil bakımından, başvuruda bulunabilme hakkı, rüçhan hakkı ve mutlak red hakkı sebepleri (kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık) açısından incelemeye tabi tutulur. Türk Patent Enstitüsü yaptığı inceleme sonrasında tescil isteğini reddedebilir veya eksiklik yoksa başvuru kabul edip, müracaatın kesinleşmesini sağlar. Eğer eksiklik varsa da müracaat sahibine süre vererek eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.

Tasarımın Tescili ve İlanı

Tescil için yeter şart oluşmuş ve müracaatın reddini gerektirebilecek bir sebep yoksa tasarım sicile kaydedilir. Tescili gerçekleşen tasarımlar her ay yayınlanan “Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni” nde ilan edilmeye başlanır. İlanın yayında kalacağı süre 6 aydır. Toplam tescil süresi 10 ile 12 ay arasında değişmektedir.

İtiraz

İlan edilen tasarım için gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları, itiraz gerekçeleri ile birlikte tasarımını tesciline karşılık Türk Patent Enstitüsü’ne itiraz edebilirler. İtiraz yazılı olarak ve 6 ay içinde yapılmak zorundadır. Türk Patent Enstitüsü itirazı inceler; itiraz haklı bulunursa tasarım tescil belgesi iptal edilebilir veya itiraz reddedilir.

Endüstriyel tasarım tescili lisansı

Endüstriyel tasarım tescil korumasını elde ettikten sonra, tasarım konusu ile ilgili olarak belirlenen coğrafyada tüm hukuki haklar başvuru sahibine ait olmaktadır. Başvuru sahibi 554 sayılı Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’sinde belirtilen şartlarda başka şahıs veya tüzel kişiliklere endüstriyel tasarım tescilini kullanılmasına izin verebilmektedir.

Bu duruma endüstriyel tasarım tescil lisans verme hakkı denilmektedir. Başvuru sahibi ilgili endüstriyel tasarım tescil konusu ürünü kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik arasında lisans sözleşmesi yapmaktadır. Bu yapılan lisans sözleşmesi, Türk Patent Enstitüsü’ne bildirildiğinde; endüstriyel tasarım tescil konusu ürün kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik lisans sözleşmesinde belirlenen kurallar çerçevesinde ticaret yapabilmektedir.

Normal yaşantımızda sürekli olarak bizlere eşlik eden ve yaşantımızı kolaylıkla sağlayan ürün ya da ürünlerin unsurları; hayatımıza renk veren, estetik duyularımıza seslenen desenler, süslemeler tümü endüstriyel tasarım tescili konusudur. Tasarım tescili konusundan müracaat ve diğer tüm işlemleriniz Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında yapabilirsiniz.

Ürettiğiniz tasarımınızı beğeni ile karşılayanlar olmasının yanında, taklide konu ederek ticari gelir elde etmeyi düşünenler de olacaktır. Taklide karşı önlem almak açısında tek alternatif Endüstriyel Tasarım Tescili yapılmasıdır.

Endüstriyel Tasarım Tescili ile kazanılan haklar ile, 3. kişiler tescil edilen tasarımların asıl sahibinin rızası gözetilmeksizin bu tescilli tasarımların üretimi yapamaz, piyasaya arz edemez, satamaz, ithale konu edemez, ticari gaye ile kullanıma sunamaz ya da bu tarz gayeler ile ellerinde bulunduramaz.

Tescil edilen tasarımların tescilden kazanılan haklara tecavüz hallerinde hapis ve mali cezaya, ve bunların yanında iş yerlerinin bir seneden az olmamak kaydı ile kapatılması ve aynı süre boyunca da ticaret yaşantısında men edilmelerine hükmü verilebilir.

Endüstriyel Tasarımların Tescili Şartları

Yenilik: Tasarımın bire bir aynısı, müracaat yahut rüçhan(öncelik hakkı) tarihi öncesinde herhangi bir alanda topluma ilgi verilmemiş ise, ilgili tasarım yeni olarak kabul görür. Tasarımlar yalnızca küçük detaylarda farklılık arz ediyorsa aynısı kabul edilir.
Ayırt Edici Unsuru: Ayırt edici terimi, bir ürüne özgün özellik, özellikleri açıklamak adına kullanılır. endüstriyel bir tasarımın tüketicide edindiği genel izlenim sayesinde diğer bir tasarımın bire bir aynısı tüketicide kanadında yer ettiği genel izlenim arasında belirgin farklılık meydana getiriyorsa o tasarımın ayırt edici unsura sahip olduğu belirtilir.
Ürün veya Parçası: İlgili üründen ayrı olarak bir tasarım, tescil edilerek koruma kapsamına alınamaz. Tescil işlemine konu olan tasarımın ürüne ya da herhangi bir parçasına kullanılmış olması gerekmektedir.​

Joyce Roberts photo

İletişim Formu

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by