Uluslararası Marka Tescili

MADRİD SİSTEMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste (TÜRKPATENT), tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun bulunması zorunludur. Uluslararası marka tescil başvurusunun, menşe ofis (TÜRKPATENT) aracılığıyla WIPO’ya yapılması zorunludur.

GEREKLİ BELGELER

Madrid Protokolü üzerinden yapılan uluslararası marka tescil başvurularının menşe ofis (TÜRKPATENT) aracılığıyla WIPO’ya bildirilmesi zorunludur. Madrid Protokolü uyarınca uluslararası başvuru yapabilmek için ulusal marka sahiplerinin aşağıdaki bilgi ve belgeleri Kuruma vermesi gerekmektedir:

1) Talep Formu (M181-Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Tescil Başvuru Formu).

2) Menşe ofis taleplerinin WIPO’ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

3) İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, WIPO tarafından sağlanan MM2 formu.

Joyce Roberts photo

İletişim Formu