Tasdik İşlemleri

Tasdik İşlemleri içinde bulunan kapasite raporları, ülkenin sıni üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve
stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi
almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.