Teşvikler

Teşvik Belgesi Nedir?
Teşvik belgesi yatırımın karakteristik değerini içinde bulunduran, yatırımların tespit edilmiş şartlara uygun
ve bu değerlere uygun olarak gerçekleşmesi halinde kayıtlı desteklerden yararlanma imkanı sağlayarak,
kararın amaçlar eşliğinde gerçekleştirilerek yatırımlar için düzenlenmekte olan belgedir. Teşvik belgesini
gerçek kişiler, kooperatifler, birlikler, adi ortaklıklar, kamu kurum ve kuruluşlar, vakıflar, dernekler, iş
ortaklıkları, sermaye şirketleri bu belgeyi alabilmektedir. Yatırım konusu, yatırım ve miktarı açısından dört
alt sistemden oluşmaktadır. Bunlar, bölgesel teşvik sistemi, genel teşvik sistemi, stratejik yatırımlar teşvik
sistemi ve büyük ölçekli yatırımlar teşvik sistemidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

  •  Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği
  •  Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası
  •  Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi.
  •  Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı
  •  Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti
  •  Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
  •  Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Size uygun teşvikler ya da bu konu hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.