Dahilde İşleme İzin Belgeleri

  • Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen
  • D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  • Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  • D.İ.İ.B. fotokopisi
  • D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ithalatlara ait liste (Firma kaşeli-imzalı)
  • D.İ.İ.B. kapsamında yapılan ihracatlaraait liste (Firma kaşeli-imzalı)
  • Hammadde sarfiyat tablosu (Firma kaşeli-imzalı)
Joyce Roberts photo

İletişim Formu