KOBİ TEŞVİKLERİ

Başvuru Mercii: TÜBİTAK 
Kimler Yararlanabilir: KOBİ’ler 
Proje Üst Limiti: 400.000-TL 
Destek Oranı: %40-%75 
Destek Süresi: 18 ay 
Destek Konuları: KOBİ’leri Ar-Ge yaptırmaya özendirmek için firmalar tarafından sunulan ilk 2 projenin % 75’e kadar geri dönüşümsüz olarak desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaçla; 

 • Ürün bazında: Yeni bir ürün üretilmesi, Mevcut ürünün geliştirilmesi, Ürün kalitesi veya standardının geliştirilmesi.
 • Makine bazında: Yeni makine geliştirilmesi, Yeni tekniklerin geliştirilmesi, Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmelidir. 
 • Yenilik bazında: Dünya’da yeni, Türkiye’de yeni olması hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı:

 • Personel giderleri, 
 • Proje personeline ait seyahat giderleri, 
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
 • Makine Ekipman giderleri, 
 • Malzeme ve sarf giderleri, 
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri. 
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. 
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. 
 • Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri destek kapsamındadır.
Joyce Roberts photo

İletişim Formu